КЗО "Навчально-виховний комплекс №66 "Гімназія - початкова школа - дошкільний навчальний заклад" Дніпровської міської ради

   

Звіт директора за 2017-2018 н.р.

 Звіт про діяльність роботи директора НВК №66 

Коробки Л.П. за 2017 - 2018 н.р.

 

Шановні колеги,

представники батьківської громади, учні!

        Дозвольте мені ознайомити Вас з основними аспектами діяльності навчального закладу та презентувати кращі педагогічні здобутки  за 2017-2018 навчальний рік.

НВК №66 запроваджує в освітній процес інноваційні технології. Провідною тенденцією став пошук і вивчення технологій, які змогли б забезпечити перехід від традиційної школи до школи майбутнього. Такими технологіями стали: «Крок за кроком», розвивальне навчання за методиками

 В. Ельконіна і Д. Давидова, колективна творча справа, програми «Росток», «Інтелект України», «Дебати», «Зелений пакет», соціальне проектування.

             Адміністрація навчального закладу велику увагу приділяє взаємовідносинам усіх учасників освітнього процесу: учнів, батьків, учителів, адміністрації, громади.

    Плідно координує діяльність учнівського самоврядування. Веде активну роботу щодо формування громадсько – активної школи.

     НВК є дійсним членом Всеукраїнської асоціації Шкіл майбутнього, входить до  європейської мережі Шкіл сприяння здоров’ю.

Пріоритетним напрямом  навчально – виховної роботи є національно –патріотичне  виховання учнів. Наказом МОН України № 39   від 22.01.2015року закладу надано статус експериментального навчального закладу Всеукраїнського рівня за темою: «Розвиток учнівського дитячого об’єднання як чинник становлення патріотично – громадянської активності особистості вихованця».

Виходячи з вищеназваного, пріоритетними напрямками роботи навчального закладу у 2017-2018 навчальному році були наступні:

            1.Продовжити впровадження програми дослідницько – експериментальної роботи                                  Всеукраїнського рівня за темою: «Розвиток учнівського дитячого об’єднання як чинник                            становлення патріотично – громадянської активності особистості вихованця», дослідно –                        експериментальну роботу регіонального рівня за темою: «Інтегрування змісту випереджаючої                освіти для сталого розвитку у навчально- виховний процес НВК №66» на 2015-2021 роки.          

             2.Побудувати науково- методичну роботу школи з урахуванням обласної науково – методичної               теми: «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства».

             3.Продовжити впровадження освітньо-виховних програм , проектів міжнародного,                                   всеукраїнського, обласного та міського рівнів, які побудовані на інтерактивних технологіях,                     методиках навчання і спілкування.

             4 Здійснювати методичну, наукову діяльність з використанням інноваційних технологій.            

             5.Координувати діяльність з питань методичної роботи з іншими підрозділами професійної                      освіти.

             6. Продовжити співпрацю з Обласним натуралістичним центром щодо  ведення наукової                          роботи  учнями НВК на базі центру в межах МАН.

             7. Налагодити ділові зв’язки з ВНЗ щодо профільного навчання та проведення                                       профорієнтаційної роботи.

             8. Активно виконувати заходи щодо впровадження  програми «Творча обдарованість» через у               часть у довгострокових програмах, конкурсах, змаганнях.

             9. Продовжувати діяльність наукового учнівського товариства «Еврика»

Ефективність діяльності закладу певною мірю залежить від своєчасності прийняття й реалізації управлінських рішень.

Державно – громадське управління в НВК№66 передбачає тісний взаємозв’язок, співпрацю і взаємодію адміністрації та громади.

На сьогодні дієвими у закладі є:

-рада НВК;

-піклувальна рада;

-батьківський комітет;

-рада старійшин;

-учнівська рада.

Інформаційна довідка

 

 

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

чисельність учнів на кінець навчального року

689

702

708

712

646

701

695

720

777

на високому і достатньому рівні

61%

57%

52%

36%

57%

54%

61%

51,3%

 

переможців Всеукраїнської олімпіади (І,ІІ, ІІІ етапи)

29

29

18

34

38

48

38

69

50

сиріт

 

1

1

2

2

-

4

0

3

під опікою

-

1

1

4

4

3

4

4

4

чорнобильців

9

5

6

4

4

5

6

7

7

напівсиріт

39

26

36

19

16

15

21

19

17

малозабезпечених

2

-

-

-

2

4

1

0

1

багатодітних сімей

30

13

15

27

41

47

45

48

54

кількість класів

29

28

27

26

24

24

24

24

24

чисельність вчителів

56

56

55

57

54

53

51

56

54

з них з вищою категорією

28

28

25

33

28

30

27

29

29

І категорією

11

13

12

8

8

5

5

7

7

ІІ категорією

8

6

7

5

4

3

4

4

4

спеціалістів

9

9

2

11

4

15

15

9

9

Старший  учитель

17

18

16

16

10

9

11

5

7

Учитель методист

8

11

8

12

15

17

17

13

13

середній вік

44

45

49

49

48

45

45

43

43

середній стаж роботи

20

20

20

23

23

23

23

20

21

кількість кабінетів

35

35

35

35

35

35

35

35

35

книжковий фонд

36228

36228

36228

36228

36228

38498

37249

39683

34885

гуртків та секцій

22

21

19

19

14

21

22

23

21

спецгруп

-

-

1

-

1

1

1

1

1

комп’ютерів

21

25

32

34

40

47

47

53

53

дошкільна група

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

Аналіз руху учнів за навчальний рік:

Кількість учнів:

01.09.2017 -772

01.01.2018 -778

01.06.2018 – 777                 

 Вибуло: Всього:19     

 Місто-7          Область –2                Україна -5(тимчасово окуповані території -1)           За кордон – 2          

Вибуло по класам  :

1б-1                   5б-1       10а -1

2б-4                   5в -3

3б-2                   6б- 2

3в-1                    7б-1

4а-2                    8а-1

Прибуло : 24 учні

 

Аналіз результатів успішності

 

Клас

Роки

Кількість учнів

1-3

7-9

10-12

Кіл-сть учнів

%

Кіл-сть учнів

%

Кіл-сть учнів

%

Всього

2009-2010

610

55

9,01%

268

43,9%

76

12,4%

2010-2011

554

52

9,5

220

40,4%

65

11,9

2011-2012

712

50

9%

210

38%

65

9%

2013-2014

557

46

8%

245

44%

73

13%

2014-2015

616

43

8%

306

41%

75

13%

2015-2016

605

33

8%

283

41%

86

13%

2016-2017

622

33

8,4

290

39,8

93

11,5

2017-2018

669

30

4,5%

309

46,2%

98

14,6%

2-4 класи

2010-2011

137

1

0,7%

58

42,3%

28

20,4

2011-2012

159

-

-

55

35%

29

18%

2013-2014

178

-

-

104

58,4%

32

18%

2014-2015

221

-

-

144

51%

51

29%

2015-2016

235

0

0

128

51%

42

18%

2016-2017

263

0

0

137

52%

59

22%

2017-2018

270

0

0

162

60%

63

23,3%

5-9 класи

2009-2010

374

51

13,6%

158

42,2%

25

6,7%

2010-2011

344

44

12,8%

132

38,4%

29

8,4%

2011-2012

312

22

7%

117

37,5%

20

6%

2013-2014

313

39

12%

118

38%

31

10%

2014-2015

310

37

12%

126

36%

28

9%

2015-2016

304

30

12%

127

36%

34

9%

2016-2017

297

28

12,3%

119

34,3%

25

6,3%

2017-2018

329

26

7,9%

116

35,3

24

7,3%

10-11

класи

2009-2010

55

4

7,3%

25

45%

5

9%

2010-2011

73

7

9,6

30

41,5%

8

19,9

2011-2012

56

14

25%

37

66%

13

23%

2013-2014

66

7

11%

23

35%

10

15%

2014-2015

85

6

12%

36

36%

18

18%

2015-2016

66

3

12%

28

36%

10

18%

2016-2017

62

5

15,3%

34

43%

9

10,8%

2017-2018

70

4

24%

31

44,3%

11

15,7%

                      Найбільше учнів, що мають низький рівень знань :

 

 

Укр.мова

Укр. л-ра

Еволюція

Рос. мова

Алгебра

Геометрія

Географія

Основи зд.

Природозн.

Фізика

Хімія

Історія

Англ.мова

Заруб. л-ра

Інформ.

ОТМ

Біологія

Математика

2009-2010

15

-

6

5

22

-

9

2

-

12

26

14

12

8

12

4

1

-

2010- 2011

24

-

-

4

35

-

13

8

2

19

23

20

8

4

4

-

3

-

2011-2012

9

5

-

6

13

13

-

6

2

4

5

12

2

-

-

-

3

-

2013-2014

3

12

1

2

5

7

3

3

2

10

15

30

5

2

0

0

1

-

2014-2015

13

2

-

-

31

-

-

-

-

8

13

3

6

6

-

-

1

-

    2015-2016

7

4

-

2

6

4

5

0

0

11

19

8

15

3

3

0

0

-

2016-2017

5

12

-

2

9

12

4

0

1

16

22

10

8

5

0

3

6

0

2017-2018

12

18

-

-

13

11

4

0

3

19

16

4

16

12

4

0

4

3

 

 

Результативність учнів 4-их, 9-их та 11-их класів за підсумками року та державної підсумкової атестації у 2017-2018 навчальному році

 

За річним оцінюванням

клас

предмет

Загальна кількість учнів

початковий

середній

достатній

високий

% успішності

% як знань

кіл

%

кіл

%

кіл

%

кіл

%

4

Українська мова та літературне читання

93

0

0

3

4

45

48

45

48

100

96

4

Математика

93

0

0

7

8

43

46

43

46

100

92

9

Українська мова

68

3

4,41

23

33,82

34

50

8

11,76

95,59

61,76

9

Математика

68

4

5,88

33

48,53

17

25

14

20,59

94,2

45,59

9

Англійська мова

68

3

4,41

17

25

18

26,5

30

44,1

95,6

70,6

11

Українська мова

35

1

2,86

11

31,43

17

48,57

6

17,4

97,14

65,97

11

Українська література

35

0

0

3

8,57

16

45,7

16

45,7

100

91,4

11

Алгебра

35

1

2,86

8

22,86

18

51,42

8

22,86

97,14

74,28

11

Геометрія

35

1

2,86

9

25,71

16

45,71

9

25,71

97,14

71,42

11

Англійська мова

35

1

2,86

3

8,57

10

28,57

21

60

97,14

88,57

11

Історія України

35

0

0

6

17.14

16

45,71

13

37

100

82,71

11

Географія

35

0

0

5

14,29

13

37,14

17

48,57

100

85,71

11

Біологія

35

0

0

6

17,14

19

54,29

10

28,57

100

82,86

11

Хімія

35

2

5,71

4

11,43

18

51,43

11

31,43

94,29

82,86

За результатами ДПА - 2018

Підвищення у %

Зниження у %

клас

предмет

Загальна кількість учнів що здавали ДПА

початковий

середній

достатній

високий

%      4-12 б.

% якість знань

 

 

 

Кіл-ть

%

Кіл-ть

%

Кіл-ть

%

Кіл-ть

%

%

%

%

%

4

Українська мова та літературне читання

93

 0

 4

 32

35 

 57

61

 100

96 

 0

0

4

Математика

92

 0

29 

31 

 56

61

100 

 92

 0

0

9

Українська мова

68

3

4,41

22

32,35

31

45,59

12

17,65

95,59

63,24

1,48

0

9

Математика

68

4

5,88

26

38,24

26

38,24

12

17,65

94,12

55,88

10,29

0

9

Англійська мова

68

1

1,49

17

25

20

29,41

30

44,1

98,51

73,51

2,91

0

 

 

 

Аналіз підсумків за 2017-2018 навчальний рік  показав зростання інтересу учнів до наукових конкурсів та підвищення результативності. Всього в них брало участь    1269  учня.  Учениця 11А класу Плясовська Антоніна під керівництвом наукового керівника вчителя хімії Солодовник Н.Л взяла участь та посіла І місце у міському етапі та  стала лауреатом обласного конкурсу – захисту науково – дослідницьких робіт МАН на відділенні природничих дисциплін , секція «Хімія» за темою: «Дослідження ферментативного розщеплення жирів».

Найбільш результативними науковими проектами  в межах захисту дослідницьких робіт шкільного наукового товариства «Еврика» стали учнівські проекти з історії Авксентьєвої Ольги та  Гогуадзе Софії (10 а клас) «Невідомий Гітлер»,Соковніної Аліна та  Пленнік Діани (9а клас) «Японська національна культура у ІХХст»,Кашперової Софії (9б клас) «Османська імперія:розквіт і занепад». З правознавства Пірєєвої Амелії (10а клас) «Жінки вбивці» науковий керівник Мамедова Т.А.

 

Моніторинг участі  учнів  НВК № 66 у наукових конкурсах

Назва конкурсів

2017-2018

Кількість учасників

Кількість призерів

Колосок

137

118

Весняний колосок

113

-

Гринвіч

131

9

Патріот

86

-

Соняшник

43

3

Геліантус

173

 

Бобёр

85

83

Кенгуру

230

75

Левеня

108

48

Лелека

40

14

Кришталева сова

20

-

Всеукраїнська он –лайн олімпіада з математики

102

28

Всього

1268

 

 

Результативною є методична робота з обдарованими учнями й підготовка їх до  конкурсів, олімпіад, змагань. Організовано  та проведено шкільний етап учнівських олімпіад, в якому взяло участь  203  учня.

На базі НВК на високому рівні було проведено відбірковий етап фінального туру олімпіади з математики Соборного району.

З переможців шкільного туру були сформовані команди для відбіркового туру, які виступили з такими результатами:

 

Таблиця 1

ПРЕДМЕТ

Учасник

Клас

Результат

Вчитель

Українська мова та література

Кулакова Анна

11А

І

Большак Н.І

Науменко Дарина

ІІ

Романюк А.П

Кашперова Софія

ІІІ

Хорольська В.М

Авксентьєва Ольга

10А

ІІІ

Хорольська В.М

Математика

Шадловська Катерина

ІІ

Хальчевська О.І

Авксентьєва Ольга

10А

ІІІ

Корнієнко О.Г.

Філько Дарина

ІІІ

Хальчевська О.І

Йолкіна Юлія

ІІІ

Корнієнко О.Г

Фізика

Йолкіна Юлія

І

Федулова Т.С

Кириченко Андрій

ІІ

Федулова Т.С

Курбацький Влас

ІІІ

Федулова Т.С

Плясовська Антоніна

11А

ІІІ

Федулова Т.С

Каракай Сергій

ІІІ

Федулова Т.С

Хімія

Йолкіна Юлія

І

Солодовник Н.Л

Авксентьєва Ольга

10А

ІІ

Мельниченко Л.І

Плясовська Антоніна

11А

ІІІ

Солодовник Н.Л

Саєнко  Катерина

ІІІ

Солодовник Н.Л

Біологія

Тютюнник Галина

11А

ІІ

Запрудіна О.В

ПлясовськаАнтоніна

11А

ІІІ

Запрудіна О.В.

Постова Єлизавета

10А

ІІ

Запрудіна О.В

Кашперова Софія

ІІ

Запрудіна О.В

Клімова Олександра

ІІІ

Запрудіна О.В

Географія

Клімова Олександра

ІІ

Головіна А.М

Постова Єлизавета

10А

ІІІ

Головіна А.М

 

Англійська мова

Тютюнник Галина

11А

І

Кузік О.С

Коваленко Вераніка

ІІІ

Шаповал Т.В

Авксентьєва Ольга

10А

ІІІ

Кузік О.С

Історія

Кравчук Ілля

ІІІ

Мамедова Т.А

Кашперова Софія

ІІ

Мамедова Т.А

Правознавство

Кашперова Софія

ІІ

Мамедова Т.А

Гогуадзе Софія

10А

ІІІ

Мамедова Т.А

Трудове навчання

Зінченко Руслан

ІІ

Демяненко І.А

Інформаційні технології

Бєлоцька Дар’я

ІІІ

Василькович В.М

Латишев Станіслав

ІІІ

Василькович В.М

ОТМ

Бочковська

І

Демченко І.І

 

ПронінаМарина

ІІ

Демченко І.І

 

Кручковська Вероніка

ІІ

Демченко І.І

 

Денисенко Єва

ІІ

Демченко І.І

 

Пірєєва Амелія

10А

ІІІ

Демченко І.І

Всього:

39 учнів

 

 14 переможців відбіркового туру взяли участь у фінальному.

 

Результати фінального етапу учнівських олімпіад

Таблиця 2

ПРЕДМЕТ

Учасник

Клас

Результат

Вчитель

Англійська мова

Тютюнник Галина

11А

ІІ

Кузік О.С

Російська мова

Кашперова Софія

ІІІ

Коробка Л.П

Кулакова Анна

11А

ІІ

Кущ Л.М

Фізика

Йолкіна Юлія

ІІІ

ФедуловаТ.С.

Біологія

Кашперова Софія

ІІІ

Запрудіна О.В

ОТМ

Проніна Марина

ІІІ

Демченко І.І

Інформатика

Латишев Стас

ІІІ

Василькович В.М

Бєлоцька Даря

ІІІ

Василькович В.М

Хімія

Авксентьєва Ольга

10А

ІІІ

Мельниченко Л.І

 

Йолкіна Юлія

ІІІ

Солодовник Н.Л

Всього:

10 учнів

 

 

Результати ІІІ(обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів

Таблиця 3

ПРЕДМЕТ

Учасник

Клас

Результат

Вчитель

Російська мова і література

Кулакова Анна

11А

І

Кущ Л.М

 

Видані документи

 

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011 - 2012

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-

2017

2017-2018

свідоцтв звичайного зразку

58

82

87

32

48

52

46

49

68

свідоцтв з відзнакою

9

5

10

0

6

4

10

5

6

атестатів звичайного зразку

91

68

41

49

20

48

31

27

35

атестат про повну загальну середню освіту (екстерн)

-

1

золоті медалі

5

8

3

4

1

1

1

1

 

срібні медалі

5

5

1

3

1

5

3

1

 

похвальні листи

72

63

60

57

73

55

 

93

 

грамоти особливого зразку

-

--

3

3

1

3

2

2

 

 

Пропозиції:

 • Продовжити роботу з формування позитивної мотивації до навчання;
 • Активізувати роботу наукового шкільного товариства «Еврика».

 

Участь школярів у роботі секцій і гуртків

 

 

спортивні

театральні

музичні

прикладні

хореографічні

1-4

121

26

52

11

118

5-9

135

28

71

6

125

10-11

18

6

7

0

9

 

 

 

Порівняльний стан аналізу здоров’я

 

Групи захворювань

1-4 кл.

5-8  кл.

9-11 кл.

1

Ортопедична патологія

15

27

9

2

Зорова патологія

30

27

38

3

ЛОР –захворювання

18

5

4

4

Неврологічна патологія

11

0

3

5

Захворювання ШКТ

28

10

66

6

Серцево – судинні захворювання

26

23

11

7

Ендокринні захворювання

1

3

6

8

Захворювання нирок

8

9

7

Учні,загальної групи з фізичної культури – 572 учнів

Підготовча – 180 учнів

Спеціальна – 15 учнів

Звільнених – 5 учнів

 

 

Аналіз травматизму

У 2017-2018 н.р. було зареєстровано 7 травм. 4 травми під час НВП та 3 травми побутові

НВП

1. Ткаченко  Ярослав, учень 7-А класу.

   12 жовтня  2017 року о 12 год. 30 хв., на уроці фізкультури учні Ткаченко Ярослав та  Солодкий Максим  без дозволу вчителя вийшли зі спортивної зали до роздягальні. В роздягальні Солодкий М. випадково спіткнувся та штовхнув Ткаченко Я., який не втримався на ногах , впав та вдарився головою об стіну. В результаті падіння  Ткаченко Ярослав отримав травму – забита  рана голови. Була створена комісія, яка визначила причини та наслідки травмування. Оформили акт за формою Н-Н.  Нещасний випадок стався через власну необережність Ткаченко Ярослава  та порушенням ним п.4.1.  інструкції з БЖД під час проведення спортивних занять у спортивній залі, та порушенням вчителем фізичного виховання Микитенко В.М. п.2.4 посадової інструкції вчителя фізичної культури

2. Душенко Артем, учень 4-Б класу

 28 листопада 2017 року об 11 год. 30 хв., на уроці фізичної культури учень 4-Б класу Душенко Артем  під час гри у «піонербол» приймав м’яч. Зробив  крок назад, оступився, впав, посунувся  до стіни та вдарився головою(потилицею) об стіну. В результаті падіння  отримав травму – струс мозку. Була створена комісія, яка визначила причини та наслідки травмування. Оформили акт за формою Н-Н.Нещасний випадок стався через власну необережність Душенка Артема, та порушенням вчителем фізичного виховання Микитенко В.М. п.2.4 посадової інструкції вчителя фізичної культури

3.   Мороз Олексія, учениця 2-А

04 грудня 2017 року об 10 год.45 хв. під час перерви учениця 2-А класу Мороз Олексія випадково перечепилася через ногу Кибець Софії (учениці 2-А класу), впала та вдарилася головою об парту. В результаті падіння Мороз Олексія отримала травму – забита рана потилиці(довідка від04.12.2017 р.) Була створена комісія, яка визначила причини та наслідки травмування. Оформили акт за формою Н-Н. Нещасний випадок стався через власну необережність Мороз Олексії, порушення нею правил поведінки учнів в школі під час перерви

4. Журавський Сергій, учень 5-А класу.

15 січня 2018 року  об 11 год.20 хв. після третього уроку, під час перерви  учень 5-А класу Журавський Сергій 15.01.2006 р.н. спускаючись сходами з третього поверху оступився,підвернув ногу та  відчув сильний біль у правій нозі. В результаті даного випадку  Журавський Сергій отримав травму – закритий перелом основи V плеснової кістки і бугристості без зміщення (довідка від 15.01.2018 р.) Була створена комісія, яка визначила причини та наслідки травмування. Оформили акт за формою Н-Н

Побутові травми.

1. Костирін Ярослав,учень 9-А класу

04 грудня 2017 р. о 19 годині  учень 9-А класу Костирін Ярослав гуляв з собакою в районі СШ №35, де зустрів свого знайомого Рубана Микиту. Між ними зав’язалася сварка яка переросла  в бійку. В результаті бійки  Ярослав отримав травму – струс мозку, забій лівої кисті. Була створена комісія, яка визначила причини та наслідки травмування. Оформлено акт за формою Н-Т. Комісія прийшла до висновку, що Костирін Ярослав отримав травму внаслідок бійки, через недотримання правил власної безпеки, та правил поведінки в громадських місцях.

2. Низельська Єлизавета, учениця 8-Б класу.

18 грудня 2017 року об 18 год. 30 хв. учениця 8-Б класу Низельська Єлизавета 18.12.2017.р.н. переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході по

вул. Набережна Перемоги (район кінотеатру «Салют»). На середині дороги, на Елизавету  був здійснений наїзд легковим автомобілем, який рухався на великій швидкості. Від сильного удару дитину відкинуло на тротуар. В результаті наїзду була отримана травма – закритий перелом внутрішньої кісточки правого  гомілковостопного суглоба, забиття лівого гомілковостопного суглоба, забиття правої надбрівної дуги (довідка 18.12.2017 р.) Згідно типового Положення про розслідування нещасного випадку невиробничого характеру була створена комісія, яка провела розслідування і визначила причини та наслідки травмування. Оформлено акт за формою Н-Т. Комісія прийшла до висновку, що Низельська Елизавета отримала травму внаслідок ДТП з вини водія.

3. Кравець Олександр, учень 8-А класу.

11 травня 2018р. о16 год. 30 хв. учень 8-А класу Кравець Олександр, 10.03.2004 р.н., виконував  фізичні вправи на спортивному  турніку. Під час виконання вправи зірвався з перекладини та впав на руки. В результаті падіння Кравець Олександр отримав травму – субперіостальний перелом променевих кісток правої та лівої кисті в н/третині діафіза без зміщення відламків. Була створена комісія,яка визначила причини та наслідки травмування ,оформили акт за формою Н-Н. Комісія прийшла до висновку, що нещасний випадок стався через недотримання Кравцем Олександром  правил власної безпеки.

 

Пропозиції:

 • Продовжити роботу з формування здоров’язберігаючих  компетенцій;
 • Активізувати роботу школи у Мережі шкіл сприяння здоров’я;
 • Активізувати профілактичну роботу щодо побутового травматизму.

 

 

Аналіз виконання навчальних програм:

        Дане питання знаходиться на постійному контролі адміністрації школи, заслуховується  на нарадах, засіданнях методичних об’єднань вчителів -предметників, узагальнюється  наказами. Систематично здійснюються перевірки класних журналів, контроль поурочного та календарно-тематичного планування, виконання графіків тематичних оцінювань, практичної частини навчальних програм.

        В НВК проведено необхідну нормативну кількість контрольних, практичних, лабораторних та інших письмових робіт. Згідно річного плану роботи навчального закладу проведено моніторингові контрольні роботи з предметів базового компоненту (українська, англійська та російська мови, математика, фізика та ін.).

 

          На виконання наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики  Дніпровської міської ради "Про організацію навчально-виховного процесу в 2017-2018 навчальному році» було організовано застосування різних способів вивчення навчального матеріалу для учнів 1-11 класів за 5-денним навчальним тижнем, а саме: різних способів ущільнення навчального матеріалу; об’єднання навчальних тем, використання резервних годин навчальної програми; зміни у часі проведення навчальних екскурсій та практики. Всі вчителі НВК внесли корективи до календарних планів щодо ущільнення навчального матеріалу за рахунок інтенсифікації, об’єднання тем, годин передбачених навчальними планами для повторення.

За підсумками ІІ семестру та навчального року в навчальному закладі повністю виконано навчальні плани за інваріантною та варіативною складовими. У класах, де було впроваджено короткотривалий карантин у зв'язку з високою захворюваністю учнів, а саме - 3-в, 5-б, 6-б, 8-б, 8-а  навчальні програми за предметами  виконано за рахунок інтенсифікації програмового матеріалу та консультацій. Відповідні записи зроблено у класних журналах на сторінках з предметів.

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання навчальних програм у НВК № 66  у 2017-2018 навчальному році

ІІ семестр

Частини плану

1-11 класи

1-4 класи

5-9 класи

10-11 класи

план

Факт

інт

%

план

факт

інт

план

Факт

інт

план

факт

інт

інваріантна

12060

11910

150

100

4971

4949

22

6094

5966

128

995

995

0

варіативна

876

867

9

100

187

187

0

383

374

9

306

306

0

                             

 

 

2017-2018 навчальний рік

Частини плану

1-11 класи

1-4 класи

5-9 класи

10-11 класи

план

Факт

інт

%

план

факт

інт

план

факт

інт

план

факт

інт

інваріантна

22513

22317

196

100

9306

9258

48

11349

11201

148

1858

1858

0

варіативна

1693

1674

19

100

352

352

0

758

739

19

583

583

0

 

Зауваження та пропозиції: запропонувати учителям - предметникам при складанні календарного планування на наступний рік  враховувати   можливість зимових карантинів. Заступнику директора з НВР Кузік О.С.  своєчасно організовувати профільну заміну вчителів, які хворіють або проходять курсову перепідготовку

 

 

Аналіз виховної роботи

 

Протягом 2017 – 2018 н.р. виховна робота в НВК проводилась за такими напрямами: національно-патріотичний, еколого-натуралістичний, художньо – естетичний, превентивний, родинно – сімейний, фізичне виховання,професійна орієнтація.

    Магістральним напрямком роботи   була дослідно – експериментальна робота Всеукраїнського рівня за темою : «Розвиток учнівського дитячого об’єднання як чинник становлення патріотично – громадянської активності особистості вихованця».

    Учнівське самоврядування є універсальною формою активності, яку можна з однаковим успіхом вважати як засобом організації буття колективу, так і чинником творчої самореалізації особистості.      

    Пріоритетними в діяльності УР «Крила»  є  такі  напрямки:

«Відлідера - особистості до держави - лідера»;національно –патріотичний ;  соціальний ;  культурно – масовий .

Учнівська рада старшокласниківзавжди є не тількиактивнимучасникомвсіхзагальнихзаходів, але йприділяє багато уваги питанняморганізації порядку, розвиткуталантів і лідерськихздібностей. Цеможливістьпродемонструватиунікальністьсвоєїособистості, накопичитидосвідспілкування, подоланнятруднощів, відчутивідповідальність за своївчинки, засвоїтидосвід роботи в колективі.

На засіданняхучнівської ради, які проходили кожного тижня, обговорювалисяпитанняшкільногожиття, підготовки до заходів, підсумкиїхпроведення, перспективніпланироботи.

 Активнодіяв проект « Школа лідера», в ходіякогоучні 5-11 класіврозвивализдібностілідерства, вчилисьпрацювати в команді, брали участь у тренінгах, створюваливласну систему роботи.

 Наші лідери  -  члени районної ради лідерів «Олімп», члени Парламенту дітей міста та члени Соборної районної Молодіжної ради Дніпра. 

«Крила»- активнийучасникрайонних, міських заходів. Це  і участь у конкурсах  «Лідер року» , «Лідер Фест», у засіданні круглого столу «Формування патріота у вимірі революції Гідності та пріоритети нової школи», святковій ході «ILoveDnipro», у міському заході до Дня Соборності України, у публічній презентації діяльності НВК,  у районній акції «Не будь байдужим».

 

   Протягом року  проводилась значна національно – патріотична  робота. Продовжено роботу Штабу національно-патріотичного виховання. В усіх класах пройшов перший урок за темою «Україна на карті Європи» . Відбулися інформаційні години до Дня партизанської слави та до річниці трагедії Бабиного Яру. Взяли участь у Всеукраїнській акції «Голуб миру». До Дня козацтва та Дня Захисника України були проведені  заходи :  ГКК «Будемо гідні слави героїв» , козацький турнір «Лине слава козацька із далеких віків», «Ми маленькі українці» , змагання з військово-спортивного багатоборства, національно-патріотична гра «Нумо, козаки!», конкурс стіннівок «Козацькому роду нема переводу», взяли участь в районному фестивалі «Як козаки…»  Наш рій «Кодацька Січ» взяв участь у відкритті міського етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). До річниці визволення Дніпра від фашистських загарбників відбулися  в усіх класах уроки мужності «Битва за Дніпро», конкурс дитячих малюнків, конкурс вітальних стіннівок  для ветеранів. Відбулися акції «Ветеран», в бібліотеці оформлено книжкова виставка, учні писали листи воїнам АТО , проведений шкільний конкурс малюнків та оформлена виставка, для учнів 1- 4 класів організовані мітинги з покладанням квітів до пам’ятних знаків.  Учні 6 – 10 класів провели екскурсії до історичного музею та Діорами. Пройшов шкільний тур Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») . Дуже відповідально віднеслися до підготовки та проведення  учні 11-А класу, які були закріплені за командами 5-7 класів. Команда учнів 10 класу взяли участь у районному етапі міської військово-патріотичної гри «Прорив».  Взяли участь у міських  змаганнях «Миля миру» ,  районних  фестивалях  патріотичної пісні, у районному заході, присвяченому річниці Чорнобильської катастрофи.

    В усіх класах проведені єдині уроки «Збережемо пам'ять про подвиг», «Мужність і відвага крізь покоління», «Чорнобильські дзвони», з запрошенням ветеранів, воїнів – інтернаціоналістів, воїнів АТО. В НВК був проведений благодійний ярмарок «З теплом у серці» на допомогу пораненим воїнам АТО в лікарні  ім.. Мечникова та військового шпиталю. Колектив  хірургічного відділення надіслав подяку учням, батькам та педагогічному колективу.

Наші учні взяли участь в учнівській міській  конференції «Гідність та свобода українського народу – вияв європейської ідентичності» , в міському форумі шкільних євро клубів «Дніпро та Європа разом до спільного майбутнього», організована та проведена історична година «Вона - наш витвір, наша мрія, соборна , вільна Україна» (були запрошені представники з інших навчальних закладів)

     Національно – патріотичне  виховання є невід’ємною складовою частиною виховного процесу в НВК. З метою залучення учнів до найкращих традицій українського народу в НВК проведено українознавчі заходи: свято української писемності і мови, «Традиції українського народу», «Народні символи України», «Державні символи України», «Україна – країна європейська».

   Були проведені екскурсії до музеїв міста та  військової частини А1314, Дніпровської міської ради.

    Учні були активними учасниками всіх довгострокових програм: «Півгодинки на цікавинки» (4-В),  «Як козаки…» (7-А),  «Відкрий для себе Україну» (6-А, 6-Б),    «Найкраща дівчиночка-чарівна україночка» (7-Б),

 «Замість ялинки – зимовий букет» (5-А, 5-Б, 5-В), «Собори наших душ», «Зоряне коло»., «І твоя, Кобзарю, слава не вмре, не поляже»., «Добро в твоєму серці» (8-А ), «Формула успіху» , «Знай і люби свій рідний край» 

та ін..

Учнями та вчителями були проведені акції: «Діти-дітям», «Макулатуринг».

Назва конкурсу

П.І. учня

клас

Зайняте місце

Районний етап конкурсу «На кращого юного майстра народних ремесел»

Керівник Демченко І.І.

Мазнєва Аліна

8-Б клас

Учасниця

Районний конкурс «До Дня козацтва»

Керівник Демченко І.І.

Батурінець Сніжана,

Дудіна Марія, Глушко Софія

8-Б клас

Сушко Злата

 11-А клас

Переможці районного етапу

Міський конкурс «Казкова зима в моєму місті » (ОТМ) Керівник Демченко І.І.

Коваленко Орина 5-Б Бочковська Марія 5-В

Котова Анна 5-Б

Яценко Варвара 5-Б Ольховик Олександра  5-Б Мороз Вікторія 5-В Проніна Марія

І місце

І місце

Учасниця

Міський конкурс «Різдвяна зірка»

Керівник Демченко І.І.

ПірєєваАмелія

10-А клас

 

Переможець

Районний конкурс  «Плине кача»

до Дня Героїв Небесної сотні 

Дудіна Марія

8-Б клас (вокал)

Гладка Юлія

11-А клас (Худ слово)

Кручковська Вероніка (ОТМ)

Хмеловська Валентина

Батурінець Сніжана

Меркотун Анастасія8-Б клас

Переможці

Всеукраїнський конкурс «Знай і люби свій край»

Керівник Демченко І.І.

Кручковська Вероніка 8-Б клас

 

Переможець районного етапу (вийшла на місто)

Районна виставка-конкурс  «Пасхальні кольори» Керівник Демченко І.І.

Міська виставка «Пасхальні кольори»

Меркотун Анастасія8-Б клас

Переможець

 

 

учасниця

Міський огляд-конкурс «Місто майстрів» Керівник Демченко І.І.

Сорока Олександра 9-А клас

Меркотун Анастасія

8-Б клас

Мазнєва Аліна

8-Б клас

Гузєва Анастасія

 5-В клас

Бочковська Марія

5-В клас

І місце

 

І місце

 

учасниця

Районний конкурс «Як козаки» Керівник Мельниченко Л.І.

7-А клас

лауреати

Районний конкурс «Півгодинки на цікавинки» Керівник Чайкіна М.В.

4-В клас

ІІІ місце

Районнйи конкурс «Найкраща дівчинонька – чарівна україночка» Керівник  Іванова С.М.

7-Б клс

лауреати

Районний конкурс «Відкрий для себе Україну» Керівник Хальчевська О.І., Корнієнко О.Г.,

6-А, 6-Б клас

лауреати

Переможець районного , учасниця міського конкурсу «Лідер-Фест»

Лепілкіна Анастасія 9-Б клас

І місце район

Учасниця -місто

Районний конкурс патріотичної пісні «Наш дух не зламати, свободи не вбити»

Дригола Єва

6-А клас

ІІ місце

Міський етап Всеукраїн новорічно-різдвяної виставки «Новорічна композиція»

Івакіна Іванна

 

І місце

Переможець районного та міського етапу літературно-мистецького фестивалю «Собори наших душ» (Поезія і проза)

Керівник Кущ Л.М.

Зінченко Руслан

8-Б клас

Переможець

Районний та Міський етапи конкурсу «Собори наших душ» (ОТМ)Вжиткове мистецтво

 Керівник Демченко І.І.

 

 

Кручковська Вероніка

Меркотун Анастасія

8-Б клас

Переможець районного , міського етапів

Фестиваль дитячої творчості «Зоряне коло»

Шиян Анастасія

9-Б клас

Дудіна Марія 8-Б клас

Дудіна Аня 2-А клас

Вокальний ансамбль «Арахіс»

Хореографічний ансамбль «Етюд»

І місце

 

І місце

 

І місце

 

ІІ місце

 

ІІ місце

Переможці районного конкурсу «Театральні обрії» та лауреати обласного фестивалю дитячих театр колективів – театр «Надія» Керівник Йолкіна І.Є.

театр «Надія»

Переможці, учасники

Переможці акції «Макулатурінг»

Хальчеська О.І., Федулова Т.С.

 

6-А, 8-А клас

Переможці


 

      В НВК розроблено систему роботи з профілактики правопорушень та злочинності. Створено раду профілактики та розроблені плани, які спрямовані на профілактику злочинності , попередження насильства серед учнівської молоді та захист від будь-яких форм насильства.  Робота проводилась у двох основних напрямках: просвітницькому та профілактичному. Доброю традицією стало проведення декади правових знань та лекцій спеціалістів Управління обласної юстиції,сектору молодіжної превенції Соборного ВП ДВП, служби у справах неповнолітніх юридичного університету. Складені типові угоди про співпрацю та відпрацьовано систему контролю за відвідуванням учнями занять, проводились місячники всеобучу. Не залишаються поза увагою і діти, яким потрібна додаткова увага. З ними працювали  психолог,соціальний педагог, члени ради профілактики правопорушень та злочинності. Працювала просвітницько-профілактична програма «Школа і поліція» , проведені профілактичні лекції-тренінги «Національна дитяча «Гаряча лінія» для дітей та про дітей» , проведений майстер-клас для вчителів «Дебати , як освітні технології» (тема «Права людини та громадянина»), педрада «Правове виховання учнів як освітня стратегія соціалізації особистості громадянського суспільства», батьківський всеобуч «протидія насильству в сім,ї та булінгу в дитячому колективі» , взяли участь в міській грі - квест «Правовий лабіринт» , обласному турі Всеукраїнського конкурсу шкільних малюнків «Я маю право» , Всеукраїнському конкурсі «Кришталева сова».

   У напрямі родинно – сімейного виховання робота спрямована на пошук максимальної взаємодії між батьками та вчителями. Були проведені батьківські всеобучі, консультації, батьківсько – педагогічні  тренінги  «Діти нашого сьогодення» . Взяли участь в міському святі «День батька».    

   Екологічне виховання проводилось під час  уроків біології, хімії,еволюції навколишнього світу та  в роботі над соціальними проектами  класів. Взяли участь в міському етапі Всеукраїнського конкурсу «Стилізована еко-ялинка», міському конкурсі «Новорічна композиція», міському турнірі «Юні географи» та ін..

   Становлення гармонійно - розвиненої особистості неможливо без фізичного виховання. Тому для наших учнів працювали секції волейболу, баскетболу, футболу та спортивного орієнтування. Учні постійно брали участь у турнірах, змаганнях, спартакіадах та займали призові місця: «Шкіряний м,яч», з легкої атлетики, настільного тенісу, фут залу, волейболу, лазертагу, стритболу, флорболу, баскетболу. Проведений тиждень фізичної культури, конкурс малюнків «Спорт в моєму житті», спортивно-розважальні змагання «Святковий Амур-2018», «Веселі старти», зі спортивного орієнтування. Велика увага приділялась пропаганді здорового способу життя.

 

 

Назва конкурсу

П.І. учня

клас

Зайняте місце

Відбіркові міські змагання з баскетболу

Керівник

Микитенко В.М.

команда

фінал

Відбіркові міські змагання з стрітболу

Керівник

Микитенко В.М.

команда

3 місце

Міські змагання з флорболу

Керівник

Микитенко В.М.

команда

3 місце

Міські змагання з лазертагу

Керівник

Мазуренко С.М.

Команда 9-Б класу

фінал

Відбіркові  змагання з волейболу. Юнаки 2002 р.

Керівник

Микитенко В.М.

Команда

2 місце район

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу малюнків на олімпійську тематику

Керівник

Мазуренко С.М.

Місюра Діана

7-А клас

1 місце район

Перемо

жець

Участь у ІІ відбірковому турі міського етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

Команда 9-10 класів

 

22 місце

 

 

   Традиційними в НВК стали перегляди спектаклів в театрі імені Шевченко, молодіжному театрі, театрі опери та балету,  екскурсії до музеїв міста та музею воїнів – афганців СШ №73.

    Були організовані та  проведені такі свята : «Свято першого дзвоника», «Дніпро – мій рідний дім», «Новорічний серпантин», «Пам'ять жива», «Творча обдарованість», «З коханням крізь віки», «Новорічні щедрівки та колядки», свято останнього дзвоника, свято танцю та багато інших.

   На протязі року працювали гуртки на секції: «Чарівний пензлик», «Джура», «Дебати» , театр «Надія», «Пам'ять поколінь» , «Арахіс» , «Браво» та ін..

   Чітко була спланована робота МО класних керівників, проведені відкриті класні години: 6А (Хальчевська О.І.), 7А  (Мельниченко Л.І.), 8Б  (Демченко І.І), 4А (Крикун Л.О.), 1Б (Дубранова В.А..).

   Відповідно до річного плану роботи проводилась профорієнтаційна робота з учнями 9-11 класів. На підставі договорів про співпрацю з навчальними закладами І – ІІ, ІІІ – рівнів акредитації, ПТУ.  Були проведені зустрічі з представниками, проводилась роз’яснювальна робота по спеціальностям, організовані екскурсії до зварювального коледжу ім.. Патона, Гірничого університету, Академії бізнесу і права, Юридичного університету , ВТУ №17. Відповідну профорієнтаційну роботу проводили: центр зайнятості, центр розвитку «Діалог», коледж економіки та бізнесу, хіміко-технологічний університет, національний університет ім.. Гончара, Металургійна академія та інщі навчальні заклади. Взяли участь в розважально-профорієнтаційному квесті в ДУВС (керівник Мамедова Т.А.)

 

Тематика звернень до соціального педагога  протягом навчального року:

№з/п

Тематика звернень

Кількість звернень

до соціального педагога

 

 

З боку батьків

1

Стосунки дитини з однолітками

36

2

Готовність дітей до навчання та труднощі у навчанні

14

3

Вікові та індивідуальні особливості розвитку, проблеми самооцінки дитини

25

4

Допомога дітям та сім’ям у складнихжиттєвихобставинах

28

5

Адаптація дитини до нового колективу

2

6

Профілактика шкідливих звичок, залежностей та формування навичок здорового способу життя

9

7

Інше, а саме:

 

8

 • допомога дітям з особливими потребами
 • взаємовідносини в родині

4

14

 

З боку педагогів

1

Асоціальні прояви у поведінці учнів

4

2

Готовність дітей до навчання та труднощі у навчанні

14

3

Вікові та індивідуальні особливості розвитку, проблеми самооцінки дитини

6

4

Допомога дітям та сім’ям у складнихжиттєвихобставинах

15

5

Психологічний клімат педагогічного колективу

2

6

Інше, а саме:

 

7

•проблеми стосунків «вчитель-учень»

•проблеми стосунків «учитель – батьки»

•етика педагогічного спілкування

4

3

 

З боку дітей

1

Самовдосконалення, розвиток власних здібностей і компетенцій

21

2

Стосунки з однолітками

32

3

Допомога дітям та сім’ям у складних життєвих ситуаціях

13

4

Інше, а саме:

 

5

 • відносини з вчителями
 • відносини з батьками та розлучення батьків
 • допомога дітям з особливими потребами

2

6

4

 

З боку інших зацікавлених осіб (представників громадськості тощо)

1

Допомога дітям та сім’ям у складних життєвих ситуаціях

2

2

Самовдосконалення, розвиток здібностей та компетенцій учнів

3

3

Інше, а саме:

 

 

 • характеристики на дітей до служб у справах дітей
 • інформація на запити кримінальної поліції
 • питання інклюзивної освіти

5

 

1

 

1

 

 

 

 1. Масова робота із здобувачами освіти

 

№ з/п

Дата проведення

Назва заходу

 

Цільова група

Кількість учасників

1

11.10.17

Тренінг «Національна дитяча «гаряча лінія» для дітей та про дітей»

Учні 7, 8, 9-х  класів

72

2

26.10.17

Зустріч з координатором та психологом Молодіжного центру «Даруємо радість»

Категорійні діти 8- 11 класів

21

 

 

 

 

3

 

 

4

5

 

 

 

 

  6

7

8

 

 

  9

 

 

 

 

28.11.17

 

 

29.11.17

01.12.17

 

 

 

 

04.12.17

06.12.17

06.12.17

 

 

07.12.17

В рамках акції «16 днів проти насильства» та тижня права:

-Презентація-тренінг «Права людини»;

-Профілактична бесіда-презентація «Ми проти насильства та жорстокості»

-Тренінг-презентація «Дитино, знай свої права та будь у безпеці»

-Лекція-тренінг «Профілактика конфліктів та правопорушень серед учнівської молоді»

 

 

 

 

Учні 8 класу

 

 

Учні 5, 6 класу

 

 

 

 

 

Учні 1 - 2 класів

 

 

 

 

Учні 9, 10 класів

 

 

 

 

24

 

 

44

 

 

 

 

 

           91

 

 

 

 

40

10

01.12.17

06.12.17

Участь у районному та міському турах фестивалю «Крізь терени до зірок»

Діти з інвалідністю

            3

11

09.02.18

Профілактична бесіда «Правопорушення та мораль»

Учні 8 класу

           24

12

14.02.18

Лекція-тренінг «Протидія торгівлі людьми»

Учні 7-х класів

          56

13

14.12.18

Бесіда «Правила поведінки в їдальні»

Учні 5 класу

          28

14

16.02.18

Бесіда «Правила безпеки в кіберпросторі»

Учні 6-х класів

          48

15

07.03.18

Святковий концерт «Ми вам даруємо свої таланти»

Учні 2-9 класів

          23

 

 

 

Зауваження і пропозиції:   

 Проблемним  залишається питання пропусків уроків без поважних причин , зовнішній вигляд учнів (наказ №152 від 23.04.2018 р. «Шкільна форма та зовнішній вигляд учнів».

 Продовжити роботу з розвитку соціальної активності учнів через різні форми учнівського самоврядування, удосконалення рейтингової системи, впровадження проектної діяльності.

 

 

Аналіз методичної роботи

 

    У 2017-2018 навчальному році методична та дослідно - експериментальна робота в НВК здійснювалася відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про інноваційну діяльність», указами і розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими  галузевими актами , а також відповідно до завдань, визначених у  річному плані  НВК .

   Роботу педагогічного колективу було спрямовано на продовження реалізації науково-методичної проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства».

Методична робота була скерована за напрямками:

1. Організація контрольно-діагностичної діяльності.

2. Комплексне науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу.

3.Упровадження нових педагогічних ідей, елементів сучасних технологій навчання та виховання.

Методична робота організована згідно структури:

- педагогічна рада;

- методична рада;

- методичні об’єднання  вчителів;

- організація і проведення предметних тижнів;

- організація роботи з молодими вчителями;

- організація роботи з обдарованими дітьми;

Протягом 2017-2018 навчального року на засіданнях методичної ради  обговорювалися такі питання:

-аналіз методичної роботи за минулий  навчальний рік та організація методичної роботи в школі на 2017-2018 навчальний рік;

-про організацію експериментальної роботи ;

- участь учнів у предметних олімпіадах, роботі МАН;

- організація методичної роботи з молодими учителями з питань організації навчально-виховного процесу;

- робота з обдарованими дітьми;

- організація повторення навчального матеріалу, обговорення та затвердження документації для здійснення державної підсумкової атестації;

- підготовка до педагогічних рад;

- підготовка до  предметних тижнів ;

-стан викладання навчальних предметів;

- участь у  семінарах-практикумах;

-аналіз стану відвідування та взаємовідвідування уроків;

-про підсумки атестації педагогічних працівників;

 • стан виконання навчальних програм;
 • про підсумки ДПА в 4, 9,11 класах;
 • підсумки роботи з обдарованими дітьми.

        Згідно Типового положення про атестацію педагогічних працівників   у вересні 2017 року створено шкільну атестаційну комісію  І рівня, до складу якої входять голови  методичних об’єднань , адміністрація.  Було розроблено  план – графік  роботи з аналізу вивчення професійної діяльності вчителів, які атестувалися у 2018 році, а саме:Дубранової В.А,Колосової О.А, Афоніної Н.О, ХальчевськоїО.І, Іванової С.М, Федулової Т.С, Мамедової Т.А., Лобзенкової Н.В, Кузік О.С. Графік виконано в повному обсязі.Всі вчителі своєчасно пройшли курси підвищення кваліфікації на базі ДАНО. За результатами педагогічної діяльності АК ІІ рівня прийняла рішення (наказ №133 від 06.04.2018 управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради),що

КУЗІК О.С. відповідає займаній посаді. Присвоїти  кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

АФОНІНА Н.О. відповідає займаній посаді та відповідає раніше присвоєному тарифному розряду №11.

КОЛОСОВА О.А відповідає займаній посаді, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії».

 ЛОБЗЕНКОВА Н.В. відповідає займаній посаді. Присвоїти  13 тарифний розряд.

ІВАНОВА С.М відповідає займаній посаді та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» . Присвоїти педагогічного звання «старший учитель».

ХАЛЬЧЕВСЬКА О.І. відповідає займаній посаді та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» . Присвоїти педагогічного звання «старший учитель».

ДУБРАНОВА В.А. відповідає займаній посаді та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному педагогічному званню «учитель – методист»

МАМЕДОВА Т.А. відповідає займаній посаді та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному педагогічному званню «учитель – методист»

ФЕДУЛОВА Т.С відповідає займаній посаді та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному педагогічному званню «учитель – методист».

 

 

 

Свій педагогічний досвід вчителі поширювали через професійні Інтернет ресурси:

 

з\п

Назва видання

Дата публікації

Автор, назва статті

1

Методичний портал

рttp://metodportal.com/node/67202

23.02.2018

 Кузік О.С

Урок з англійської мови 7 клас спеціалізована програма « Music is everywhere The Styles of Music»

2

Методичний портал

http://metodportal.com/node/67205

23.02.2018

Кузік О.С

Кросворд «Земля у небезпеці» для 10 класу

3

Сайт :SUPER.UROK-UA.com

23.10.2017

Дубранова В.А

Конспект уроку –практикуму з Я у світі. 4 клас.Тема. Спілкування в школі та в сім’ї

4

Сайт :SUPER.UROK-UA.com

30.10.2017

Дубранова В.А

Свято.Осінь золота до нас прийшла. Для учнів 1 класу

 

5

Сайт vseosvita.ua

https://vseosvita.ua

/library/viinesenna-spilnogo-mnoznika-za-duzki-1026.html

 

25.02.2018

Іванова С.М

Методична розробка «Винесення спільного множника за дужки»

6

Сайт vseosvita.ua

https://vseosvita.ua

/library/sim-cudes-dnipropetrovsini-buklet-sobor-so-zdijmaetsa-v-nebo-1052.html

 

25.02.2018

Іванова С.М

Методична розробка «Сім чудес Дніпропетровщини. Буклет «Собор, що здіймається в небо»

7

Сайт vseosvita.ua

https://vseosvita.ua\libraru\mi-diti-tvoi-ukraino-skilnij-1254.html

26/02/2018

Іванова С.М.

Методична розробка «Ми діти твої, Україно!» шкільний фестиваль

8

Сайт vseosvita.ua

https://vseosvita.ua

25.02.2018

Іванова С.М

Методична розробка «Чарівний зорепад» сценарій до 8 березня

9

Сайт vseosvita.ua

https://vseosvita.ua/library\scenarij-vipusnogo-vecora-1264.html

26.02.2018

Іванова С.М

Методична розробка

«Сценарій випускного вечора»

10

Сайт vseosvita.ua

https://vseosvita.ua\library\melodia-ucitelskogo-serca-1266.html

26/02/2018

Іванова С.М

Методична розробка «Мелодія учительського серця»

11

Сайт vseosvita.ua

https://vseosvita.ua\library\konspekt-uroku-z-prirodoznavstva-dla-1-klasu-riznomanitnist-tvarin-1419.htmi

27.02.2018

Дубранова В.А.

Конспект уроку з природознавства для 1 класу «Різноманітність тварин»

12

Сайт :SUPER.UROK-UA.com

09.01.2018

Колосова О.А

Конспект уроку з англійської мови для 4 –го класу за темою:  «My hobby»

 

Згідно річного плану у 2017 – 2018 році перевірявся стан викладання математики(наказ №59 від 07.02.2018).  За результатами експертизи  проведено педагогічну раду на тему : « Про формування в учнів математичних знань як невід’ємної складової загальної культури людини» .  У вигляді інтерактивної форми «Дебати» відбулася педагогічна рада за темою «Правове виховання учнів як освітня стратегія соціалізації особистості громадянського суспільства».На педагогічній раді «Інноваційні підходи до проведення сучасного уроку» колеги ділилися досвідом форм проведення уроків,які дають високі результати та вмотивованість учнів.

Протягом 2017-2018 навчального року активно працювали ШМО. Діяльність  методичних об’єднань  була спрямована на вирішення таких завдань:

 • забезпечити засвоєння й використання найбільш раціональних методів і прийомів навчання та виховання школярів;
 • підвищувати рівень загальнодидактичної і методичної підготовки педагогів для організації та здійснення освітнього процесу; проводити обмін досвідом успішної педагогічної діяльності;
 • виявляти, пропагувати та здійснювати нові підходи до організації навчання й виховання.
 • створювати умови для самоосвіти вчителів і здійснювати керівництво творчою діяльністю педагогів.

Діяльність ШМО було сплановано на основі річного плану роботи, обласної науково – методичної проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» та загальношкільної науково-методичної проблеми «Розвиток учнівського дитячого об’єднання як чинник становлення патріотично – громадянської активності особистості вихованця». Кожна з них проводила засідання, робота яких будувалася за окремими планами. На запланованих засіданнях методичних об'єднань обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОНУ щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2017-2018н.р., підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення моніторингових робіт, затвердження завдань для державної підсумкової атестації, підготовка до ЗНО -2018), так і науково-методичні питання щодо впровадження в освітній процес нових технологій,  застосування міжпредметних зв’язків у процесі формування комунікативних компетенцій учнів, впровадження дебатної форми проведення уроків. Згідно плану методичних об'єднань були проведені предметні тижні, під час яких учні розширювали свої знання з даного предмета, мали можливість проявити свою творчість та обдарованість.  Голови МО вчителів суспільствознавчих предметів та фізичної культури Мамедова Т.А і Мазуренко С.М координували проходження виробничої практики студентів ВНЗ відповідних спеціальностей. Підсумок роботи голови ШМО подали у формі звітів.

Важливим напрямом  навчально – виховної роботи є національно –патріотичне  виховання учнів. Наказом МОН України № 39   від 22.01.2015року навчальному закладу надано статус експериментального навчального закладу Всеукраїнського рівня за темою: «Розвиток учнівського дитячого об’єднання як чинник становлення патріотично – громадянської активності особистості вихованця». Згідно Програми дослідно – експериментальної роботи навчальний заклад працює на ІІІ (формувальному) етапі. Протягом року була розроблена і впроваджена  програма психолого – педагогічних тренінгів для лідерів учнівського самоврядування. Для класних керівників проводилися заняття «Від теорії до практики».  Псохолого- педагогічна служба вела постійний моніторинг за формуванням життєвих компетенцій лідерського складу самоврядування учнів.

        Згідно програми дослідно – експериментальної роботи обласного рівня «Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес» на період 2015/2016 н.р.-2020/2021 н.р» наш навчальний заклад співпрацював з Обласним еколого – натуралістичним центром. Протягом року проводилися заняття гуртків «Природа рідного краю»(охоплено учнів 4-В, 3-В, 2-В класів) . В діяльність гуртка було інтегровано екологічний освітній проект «Зелений пакет».

Метою занять гуртка було розширення, систематизація і поглиблення знань про природу рідного краю, розкриття закономірностей природних процесів і явищ, засвоєння основ екологічних знань, перетворення теоретичних знань у стійкі переконання, формування активної життєвої позиції

Результати анкетування  учнів свідчать, що діяльність гуртка сприяла розвитку пізнавальних здібностей учнів, формуванню навичок самостійної пошукової роботи, комунікативних здібностей, створенню психологічно-комфортного середовища в колективі підвищенню рівня екологічно та громадянської свідомості дітей.

Одним із напрямків соціального проектування учнів 8А класу (класний керівник Федулова Т.С) була робота екологічної бригади серед учнів початкової школи.  10А клас (класний керівник Запрудіна О.В) активно збирали використані батарейки та  пластикові кришечки.Навчальний  заклад на високому рівні  брав  участь у різноманітних конкурсах екологічного спрямування: «Макулатуринг», «З добром у серці», «Первоцвіти», «Квіти Дніпра».

 

Аналіз управлінської діяльності

Управління навчальним закладом здійснюється відповідно до нормативних документів, які окреслюють діяльність усіх освітніх установ:

Закон України «Про освіту»,

Закон України «Про загальну середню освіту»,

«Національна стратегія розвитку освіти України на 2012-2021р.р»,

Державний стандарт початкової загальної освіти (постанова КМУ №462 від 20.04.11 року),

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (постанова КМУ №1392 від 23.11.2011р.),

Інструкція з ведення класних журналів учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затв. наказом МОН України від 03.06.2008 №496,

Інструкція щодо заповнення Класних журналів для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затв. наказом МОН України від 08.04.2015 №412,

Конституція України та ін.

Контроль за наданням якісних освітніх послуг, які пропонує педагогічний колектив школи батькам та учням, є системним.

Відвідування уроків, співбесіди з учителями,проведення різних колективних форм методичної роботи, робота методичної та педагогічної рад, методичних об’єднань спрямовані на формування внутрішньої мотивації учнів до здобуття знань. Практична спрямованість та систематичний контроль з боку адміністрації, вдале поєднання інноваційних і традиційних видів керівництва сприяє професійному зростанню, удосконаленню викладацьких умінь та навичок педагогів.

Внутрішньошкільний контроль закладу відповідає таким вимогам, як плановість, системність, оперативність і об’єктивність. Контролем охоплено всіх працівників закладу і всі ділянки роботи навчального закладу завдяки поєднанню різних видів контролю як за змістом, часом, так і за періодичністю і функціями.

У закладі розроблено циклограму контролю за виконанням основних нормативних документів, перевірки питань з основної діяльності, підготовки наказів з основної діяльності та виховної роботи закладу.

Основними завданнями, які забезпечують внутрішньошкільний контроль, є:

· періодична перевірка виконання вимог державних програм з предметів;

· систематичний контроль за якістю викладання навчальних дисциплін,

дотримання учителями науково обґрунтованих вимог до змісту, форм і методів навчально-виховної роботи;

· поетапний контроль за процесом засвоєння знань учнями, рівнем їх розвитку, володінням методами самостійного набуття знань;

· надання допомоги вчителям у навчально-виховній роботі та у вдосконаленні своєї педагогічної майстерності;

· вивчення досвіду вчителів;

· використання вчителями школи у педагогічній діяльності інформаційно-комунікаційних технологій навчання;

· постійна перевірка виконання усіх планів роботи школи і прийняття управлінських рішень.

 

Цілі та завдання контролю розподілені за такими напрямками:

· дидактична діяльність учителя;

· виховна діяльність учителя;

· розвиток учнів засобами предмета;

· залучення вчителів та учнів до експериментально-дослідницької діяльності;

· рівень інноваційної спрямованості роботи учителя;

· робота зі шкільною документацією;

· виконання санітарно-гігієнічного режиму;

· організаційно-управлінська діяльність учителя.

Адміністрацією навчального закладу, відповідно до посадових інструкцій, здійснюється керівництво за різними напрямками організації навчально-виховного процесу, наслідки обліковуються у «Книгах обліку наслідків внутрішньошкільного контролю». Відвідування уроків адміністрацією, контроль за навчальною діяльністю як учителя, так і учня має диференційований характер.

Перспективний внутрішньошкільний контроль розроблено терміном на 5 років. На поточний навчальний рік відображений в окремому розділі річного плану роботи. Річний план роботи школи,який складається на підставі Концепції розвитку закладу, Програми розвитку школи та циклограми роботи над обласним методичним проектом «Освітні стратегії соціалізації громадянського суспільства» обговорюється і затверджується на серпневій педагогічній раді.

Річний план роботи націлений на розвиток закладу, його структура відображає діяльність закладу за напрямками:

- створення належних умов функціонування закладу;

- управління навчальним процесом;

- інноваційна та науково-методична діяльність;

- організація виховної роботи з дітьми;

- державно-громадське управління закладом;

- організація роботи з безпеки життєдіяльності та соціального захисту учасників НВП;

- фінансово-господарська діяльність.

До річного плану сплановано також  роботу психологічної служби, бібліотеки, шкільної ради профілактики, органів учнівського самоврядування тощо. Щомісячно на адміністративних нарадах розглядаються питання щодо виконання річного плану, вносяться доповнення та зміни.

В наявності всі матеріали, що підтверджують виконання річного плану роботи: протоколи засідань педагогічних та методичних рад, інструктивно-методичних нарад, методичних об’єднань,  накази з основної діяльності, накази с кадрових питань, аналітичні довідки, узагальнення виконань рішень контрольно-аналітичної діяльності тощо.

Книга протоколів педагогічних рад ведеться відповідно до Типової інструкції з діловодства у ЗНЗ, коротко нотуються виступи, ухвали приймаються з кожного розглянутого питання.

Управлінські рішення відповідають вимогам нормативних освітніх документів,вони своєчасно доводяться до виконавців.

Вся обов’язкова ділова документація в школі ведеться відповідальними особами згідно з розподілом функціональних обов’язків державною мовою.

Протягом 2017 -2018н.р. органами управління освіти різних рівнів були здійснені тематичні перевірки з таких питань:

-організація дослідно – експериментальної роботи;

- робота пристосованого закладу відпочинку;

- додержання вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту;

- стан роботи  закладу в зимовий період;

- стан правової освіти;

- проведення Дня цивільного захисту ;

- організація діяльності музейних кімнат.

За наслідками перевірок порушень дотримання чинного законодавства не виявлено.

Діяльність навчального закладу широко висвітлюється  на шкільному сайті, який систематично оновлюється та змінюється. Щомісячно видається шкільна газета «Весела перерва». Своїми педагогічними здобутками  та досягненнями вчителі  діляться   на шпальтах  професійних видань.

 

Фінансово-господарська діяльність  (посилання)

 


Пріоритетні завдання на 2018-2019  навчальний рік

 

1.Продовжити впровадження програми дослідницько – експериментальної роботи Всеукраїнського рівня за темою: «Розвиток учнівського дитячого об’єднання як чинник становлення патріотично – громадянської активності особистості вихованця», дослідно – експериментальну роботу регіонального рівня за темою: «Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально- виховний процес НВК №66» на 2015-2021 роки.

2.Взяти під контроль впровадження нового Стандарту початкової школи за програмами НУШ.

3.Побудувати науково- методичну роботу школи з урахуванням обласної науково – методичної теми: «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства».

4.Продовжити впровадження освітньо-виховних програм , проектів міжнародного,  всеукраїнського, обласного та міського рівнів, які побудовані на інтерактивних технологіях, методиках навчання і спілкування.

 

5. Здійснювати методичну, наукову діяльність з використанням інноваційних технологій.

 

6.  Продовжити співпрацю з Обласним натуралістичним центром щодо  ведення наукової роботи  учнями НВК на базі центру в межах МАН.

 

7.   Налагодити ділові зв’язки з ВНЗ щодо профільного навчання та проведення         профорієнтаційної роботи.

 

8.Активно виконувати заходи щодо впровадження  програми «Творча обдарованість» через участь у довгострокових програмах, конкурсах , змаганнях.

 

9.Продовжувати діяльність наукового учнівського товариства «Еврика».